This is a test version; please report issues by email to migration.cmr@ uw.edu.pl

Seminarium z okazji 20-lecia Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego pt. "Polityka imigracyjna Polski - szanse, wyzwania, prognozy"

Trzecie z cyklu seminariów z okazji 20-lecia Ośrodka Badań nad Migracjami UW pt. "Polityka imigracyjna Polski - szanse, wyzwania, prognozy" odbyło się 27 maja 2013 r. (poniedziałek), o godz. 15.00 w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, ul. Krakowskie Przedmieście 32.

W czasie dwóch ostatnich lat rząd opublikował kilka dokumentów i opracowań, które mają stać się podstawą dla polskiej polityki imigracyjnej. Można tu wskazać przede wszystkim dokument „Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania” oraz założenia do ustawy o cudzoziemcach. Czy oznacza to, że decydenci i opinia publiczna „dojrzeli” do dyskusji na temat? Obserwacja realiów skłania do negatywnej odpowiedzi na tak zadane pytanie. Rosnące bezrobocie oraz negatywny przekaz medialny związany z migracjami powoduje strach polityków przed podejmowaniem tego tematu, a publikowanie dokumentów odbywa się w „zaciszu gabinetów”. Jest to wyzwanie dla naukowców i ekspertów, którzy muszą brać na siebie obowiązek prowadzenia dyskusji na temat polityki imigracyjnej i związanych z nią wyzwań.

Kluczowe w tym zakresie jest odpowiedzenie na pytanie o możliwość skorzystania z dorobku teoretycznego dotyczącego polityki migracyjnej i imigracyjnej dla prowadzenia dyskusji w Polsce. Szczególnie chodzi tu o wnioski płynące z badań politologicznych. Kolejną kwestią są możliwości odpowiadania na zmiany na rynku pracy (pojawianie się niedoborów, niedostosowanie kwalifikacji itp.) poprzez instrumenty polityki imigracyjnej. Rozstrzygnięcia wymaga również określenie roli polityki integracyjnej. Czy możliwa jest efektywna polityka imigracyjna bez zaangażowania państwa w politykę integracyjną? Niezmiernie ważne jest również zmierzenie się z prognozowaniem zapotrzebowania na pracowników cudzoziemskich. Czy możemy określić te sektory, w których polityka państwa powinna być szczególnie aktywna? Przygotowanie korzystnej dla Polski polityki imigracyjnej wymaga także stworzenia dla niej odpowiedniego otoczenia prawnego. Czy prawo imigracyjne może być przejrzyste i pozwalać odpowiadać w odpowiednim stopniu na popyt na pracowników cudzoziemskich? Na te i inne pytania próbowali odpowiedź uczestnicy seminarium: prof. Marek Góra (Szkoła Główna Handlowa), prof. Eugeniusz Kwiatkowski (Uniwersytet Łódzki), prof. Sławomir Łodziński (Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski), Pan Michał Rybak (członek zarządu LuxMed), prof. Małgorzata Szylko-Skoczny (Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski). Do dyskusji wprowadził panelistów dr Maciej Duszczyk (Ośrodek Badań nad Migracjami oraz Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski).

Zaproszenie

Zdjęcia

 

Made with Django.

Valid HTML 4.01 Transitional