Między zmianą a tradycją – migracyjne ścieżki polskich Romów

 

Mimo ogromnego zainteresowania zarówno opinii publicznej jak i świata akademickiego poakcesyjnymi migracjami obywateli polskich korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania się w obrębie Unii Europejskiej, niemal nic nam nie wiadomo o migracjach polskich Romów, zarówno w wymiarze historycznym jak i społecznym. Migracje jednak zdają się mieć ogromny wpływ na tę grupę etniczną – w opinii niektórych organizacji romskich, mamy do czynienia z masową emigracją tej ludności, i nie brak miejscowości z których wyjechali prawie wszyscy przedstawiciele tej mniejszości. W tym sensie cisza – zarówno ze świata nauki jak i opinii publicznej – na ten temat jest uderzająca, gdyż pierwszy etniczny eksodus z Polski od czasów emigracji do Niemiec lat 70-tych czy emigracji polskich Żydów po 68 r. wydaje się pozostawać zupełnie niezauważony. Badanie finansowane w ramach programu Polonez „Między zmianą a tradycją – migracyjne ścieżki polskich Romów” ma zamiar rzucić wstępne światło na to zagadnienie z perspektywy antropologii społecznej korzystając z transnarodowej optyki przyglądając się kilku sieciom migracyjnym obejmujących Polskę i Anglię. Głównym celem badania jest eksploracja kwestii wpływu migracji na tożsamość społeczną i kulturową polskich Romów w Polsce jak i w Anglii, kwestie transferów społecznych, zmian w relacjach międzypokoleniowych, i międzygrupowych, a także uchwycenie specyfiki jak i podobieństw między migracjami Polaków a migracjami poszczególnych grup polskich Romów (Bergitka, Polska Roma).

Czas trwania

2016 - 2018

Źródło finansowania

NCN POLONEZ

Publikacje