Joanna Korczyńska-Winiarczyk. 2000.

Indywidualne motywy krótkookresowych wyjazdow zarobkowych za granice w świetle funkcjonowania rodziny

 

Polityka Społeczna, Nr 5-6