Barbara Cieślińska. 2008.

Labour emigration in social debate and public opinion (the case of Białystok)

 

CMR Working Ppaer, Nr 39(97)


Abstrakt

Artykuł pokazuje znaczenie opinii publicznej w kontekście wysokiego nasilenia emigracji zarobkowej oraz oczekiwanego wzrostu imigracji ekonomicznej do Polski. W tekście można wyróżnić trzy wątki tematyczne. Pierwszy dotyczy roli opinii publicznej w kształtowaniu postaw społecznych, drugi zawiera wyniki badań empirycznych na temat emigracji zarobkowej i imigracji na przykładzie badań ankietowych wśród wylosowanych uczniów szkół ponadpodstawowych w Białymstoku. Trzecia część tekstu dotyczy relacji z cyklu debat studenckich zorganizowanych przez studentów Uniwersytetu w Białymstoku w 2007 roku pod hasłem: „Exodus – nasz czy cudzy interes?” Artykuł ukazuje pewien moment (odzwierciedla atmosferę), w którym emigracje zarobkowe stały się przedmiotem refleksji społecznej w środowiskach młodych ludzi, stojących na progu dorosłego życia i planowania dalszej swojej przyszłości, w tym podejmowania decyzji związanych z emigracją zarobkową.