Marek Okólski. 1994.

Migracje zagraniczne w Polsce w latach 1980-1989. Zarys problematyki badawczej

 

Studia Demograficzne, Nr 3 | s. 3-59