Justyna Salamońska, Sabina Toruńczyk-Ruiz. 2018.

Migranci jako populacja trudna do zbadania: wyzwania metodologiczne

 

in: M. Lesińska, M. Okólski (red.), 25 wykładów o migracjach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, pp. 33-46