Katarzyna Andrejuk. 2017.

Przedsiębiorcy ukraińscy w Polsce. Struktura i sprawstwo w procesie osiedlenia

 

IFiS PAN, Warszawa