Anna Janicka, Paweł Kaczmarczyk. 2018.

Wybrane problemy rynku pracy starego społeczeństwa w przyszłości

 

in: M. Okólski (ed.), Wyzwania starzejącego się społeczeństwa. Polska dziś i jutro, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, pp. 355-376

Research Projects