Anna Janicka, Paweł Kaczmarczyk. 2018.

Wybrane problemy rynku pracy starego społeczeństwa w przyszłości

 

w: M. Okólski (red.), Wyzwania starzejącego się społeczeństwa. Polska dziś i jutro, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 355-376

Projekty