CMR Spotlight o migracjach i starzeniu się populacji

 

W najnowszym numerze CMR Spotlight przedstawiamy wyniki właśnie zakończonego projektu naukowego Mig/Ageing, prowadzonego przez prof. Marka Okólskiego. W krótkiej syntezie dr Agnieszka Fihelprof. Marek Okólski podejmują próbę oceny wpływu migracji na proces starzenia się populacji Polski w latach 1950-2016. Przedstawiamy Państwu również najnowszą publikację dr Weroniki Kloc-Nowak podejmującą zagadnienie decyzji prokreacyjnych migrantów i dzielimy się wrażeniami z metodologicznego warsztatu organizowanego w Ośrodku przez prof. Louise Ryan, dr Majellę Kilkey i dr Anetę Piekut z Uniwersytetu Sheffield. Życzymy ciekawej lektury.