Konkurs im. J. Matejko rozstrzygnięty!

 

W pierwszej edycji konkursu im. Joanny Matejko dla autorów najlepszych prac magisterskich i rozpraw doktorskich dotyczących tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory Kapituła Konkursu przyznała:

– w kategorii najlepsza rozprawa doktorska nagrodę oraz 5000 złotych Pani dr Joannie Kulpińskiej (Uniwersytet Jagielloński) za pracę „Wzory zamorskich migracji wiejskich. Ciągłość i zmiana zachowań migracyjnych na przestrzeni stulecia (pocz. XX wieku – pocz. XXI wieku), na przykładzie podkarpackiej Babicy”

– w kategorii najlepsza praca magisterska nagrodę oraz 2000 złotych Pani mgr Gabrieli Gałeckiej (Uniwersytet Gdański) za pracę „Język – Religia – Tożsamość. Społeczność polonijna w Paragwaju” 

Dodatkowo Kapituła zdecydowała o przyznaniu wyróżnień:

– za rozprawy doktorskie, które otrzymały: Pani dr Justyna Sarnowska (Uniwersytet SWPS) „Socjalizacyjna rola migracji międzynarodowych w procesie wchodzenia na rynek pracy”) oraz Pani dr Zofia Trębacz (Uniwersytet Łódzki) „Nie tylko Palestyna. Polskie plany emigracyjne wobec Żydów, 1935–1939”;

– za pracę magisterską pt. „Integracja „ucznia cudzoziemskiego”. Teorie i praktyki kadry pedagogicznej na przykładzie szkół podstawowych Poznania i Grenady.”, które otrzymała Pani mgr Marta Kluszczyńska (UAM w Poznaniu)

Serdecznie gratulujemy!