Zapraszamy na otwarte seminaria naukowe OBM w roku 2017/2018

 

Zapraszamy serdecznie na seminaria otwarte OBM w roku akademickim 2017/18. Będziemy dyskutować na temat wyników badań dotyczących Ukraińców (przesiedlonych wewnętrznie, migrujących do Republiki Czeskiej), Białorusinów, Polaków w Niemczech, migrujących Europejczyków; prezentować wyniki badań będą członkowie OBM (dr Katarzyna Andrejuk, Igor Jakubiak, dr Anna Janicka, dr hab. Paweł Kaczmarczyk, dr Witold Nowak, dr hab. Michał Nowosielski), badacze z Polski (dr Marta Pietrusińska z Wydziału Pedagogicznego UW, dr hab. Anna Horolets z IEiAK UW, dr Felix Ackermann z Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie) i badacze zza granicy (prof. Dušan Drbohlav z Uniwersytetu Karola w Pradze, dr Alexandra Yatsyk z  Centre for Cultural Studies of postSocialism in Russia, dr Kateryna Krakhmalova z Narodowego Uniwersytetu “Akademia Kijowska-Mohylanska”, dr Olga Sasunkevich z Uniwersytetu w Göteborgu). Tematyka wystąpień obejmie zagadnienia prawne (np. statusu osób wewnętrznie przesiedlonych na Ukrainie), polityczne (np. organizacji imigranckich w Europie), ekonomiczne (np. transferów pieniężnych, systemów zabezpieczenia społecznego), kulturowe (np. funkcjonowania polskiej diaspory w Niemczech).

Najbliższe spotkanie z prof. Dušanem Drbohlavem odbędzie się już niebawem, 24. listopada 2017 r.  Tematem referatu będą transfery społeczne i pieniężne migrantów na przykładzie Ukraińców i Mołdawian w Czechach. Pełna lista wystąpień do pobrania: harmonogram seminariów naukowych Ośrodka Badań nad Migracjami w roku akademickim 2017/2018.

Zapraszamy!