Zapraszamy na otwarte seminaria naukowe OBM w roku 2018/2019

 

Serdecznie zapraszamy na otwarte seminaria naukowe Ośrodka Badań nad Migracjami UW w roku akademickim 2018/19. Seminaria służą prezentacji badań, dyskusji nad ich wynikami, planowanymi działaniami, nawiązywaniu kontaktów badawczych i wymianie wiedzy między badaczami z różnych ośrodków. Zachęcamy do kontaktu i zgłaszania propozycji wystąpień w kolejnym roku akademickim: k.fialkowska@uw.edu.pl
Pełna lista wystąpień do pobrania: Lista seminariów OBM
Zapraszamy!