Seminarium naukowe OBM „Mechanizmy selektywności wśród migrantów jednokrotnych, cyrkulacyjnych i wielokrotnych”, 14 stycznia 2019, godz. 10.30

 

Zapraszamy na seminarium naukowe Ośrodka Badań nad Migracjami UW, które odbędzie się w poniedziałek, 14 stycznia, o godzinie 10.30 w siedzibie OBM przy ul. Pasteura 7, II piętro, sala 221.

Dr Justyna Salamońska oraz dr Olga Czeranowska zaprezentują referat zatytułowany „Mechanizmy selektywności wśród migrantów jednokrotnych, cyrkulacyjnych i wielokrotnych”.

Przedstawią w nim ustalenia poczynione podczas badań w ramach projektu Sonata Bis, NCN:  W poszukiwaniu teorii migracji wielokrotnych. Ilościowe i jakościowe badanie polskich migrantów po 1989 roku