Seminarium OBM „Administracyjnoprawny status osób wewnętrznie przesiedlonych na Ukrainie: problemy i rozwiązania”

 

Serdecznie zapraszamy na seminarium Ośrodka Badań nad Migracjami w poniedziałek, 15.01.2018, o g. 10.30.

Będziemy mieli przyjemność wysłuchania wystąpienia dr Kateryny Krakhmalovej, zatytułowanego „Administracyjnoprawny status osób wewnętrznie przesiedlonych na Ukrainie: problemy i rozwiązania”.
Dr Kateryna Krakhmalova jest starszym wykładowcą Katedry Prawa Międzynarodowego Narodowego Uniwersytetu “Akademia Kijowska-Mohylanska”, Kijów, Ukraina. Obecnie stypendystka Programu Stypendialnego im. Lane‘a Kirklanda (Kirkland Research) Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, badaczka (postdoc) pod auspicjami Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, Polska.
Doktorat (część treści z którego zostaną przedstawione na wystąpieniu) pisała i broniła w Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Instytucie Państwa i Prawa im. W. M. Koreckiego.

Seminarium odbędzie się w siedzibie Ośrodka, przy ul. Banacha 2B.
Serdecznie zapraszamy