Systemy zabezpieczenia społecznego a migracje

 

Serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe Ośrodka Badań nad Migracjami.

11. czerwca 2018 r., poniedziałek, g. 10:00 – dr Katarzyna Andrejuk, Igor Jakubiak, dr Anna Janicka, dr hab. Paweł Kaczmarczyk przedstawią referat zatytułowany: „Systemy zabezpieczenia społecznego a migracje międzynarodowe Europejczyków”, prezentując wyniki prac badawczych prowadzonych w ramach projektu Mobile Welfare.

Seminarium odbędzie się w siedzibie Ośrodka Badań nad Migracjami UW, przy ul. L. Pasteura 7, II piętro (wejście od ul. Banacha), sala 221.

Serdecznie zapraszamy!