Ośrodek Badań nad Migracjami

Stypendia START FNP przyznane!

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki 25 edycji konkursu START,  w którym stypendia otrzymało 18 młodych badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego, w tym dr Magdalena Smyk z Ośrodka Badań nad Migracjami. Serdecznie gratulujemy!

Stypendia START FNP pomagają doktorantom i doktorom przed ukończeniem 30. roku życia w rozwijaniu ich kariery naukowej.

W tym roku do konkursu START zgłoszono 1152 wnioski, z czego 100 okazało się szczęśliwych dla ich autorów.

Wyniki tegorocznego konkursu zostały ogłoszone 10 maja, uroczystość wręczenia dyplomów laureatom odbędzie się 27 maja na Zamku Królewskim w Warszawie.

Więcej informacji

Australia cudzoziemcy w Polsce demografia drenaż mózgów emigracja emigracja poakcesyjna Europa Europa Środkowowschoda EŚW globalizacja imigracja integracja Irlandia Islam kapitał ludzki małżeństwa mieszane metodologia migracja poakcesyjna migracje migracje międzynarodowe migracje nieuregulowane migracje powrotne migracje sezonowe migracje wewnętrzne Niemcy obywatelstwo partycypacja partycypacja obywatelska politologia polityka migracyjna Polska przyczyny migracji Rosja rozszerzenie rynek pracy skutki migracji SOPEMI stosunki międzyetniczne teoria migracji tożsamość Ukraina Unia Europejska Warszawa Wielka Brytania wysokowykwalifikowani