dr Agnieszka Radziwinowiczówna

Badacz

a.radziwinowicz@uw.edu.pl

Agnieszka Radziwinowiczówna jest antropolożką społeczną. Obecnie pracuje jako asystentka naukowa w interdyscyplinarnym projekcie badawczym „Niezakończone przejście migracyjne a starzenie się ludności w Polsce. Asynchroniczność przemian ludnościowych a zmiana formalnych i nieformalnych instytucji opiekuńczych”, w którym bada konfiguracje opieki w transnarodowych rodzinach starzejących się Polaków. W 2016 w Instytucie Socjologii UW obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. “Living/Leaving the Deportation Regime: Power and Violence in Deportation from the United States”, którą przygotowała w Zakładzie Antopologii Społecznej IS UW. Jej doktorski projekt bazował na etnograficznych badaniach terenowych w stanie Oaxaca w Meksyku i dotyczył doświadczenia deportacji ze Stanów Zjednoczonych. Jest także współautorką książki „Migrants as Agents of Change: Social Remittances in an Enlarged European Union” (Grabowska, Garapich, Jaźwińska, Radziwinowiczówna 2016). W 2011 roku obroniła pracę magisterską w Instytucie Socjologii oraz pracę licencjacką w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW. W 2012 roku otrzymała stypendium Ministerstwa Spraw Zagranicznych Meksyku oraz odbyła wyjazd studyjny na Metropolitalnym Uniwersytecie Autonomicznym w Iztapalapie w Mieście Meksyk. Jest członkinią sieci IMISCOE oraz ISA.

Wybrane publikacje

Projekty badawcze