dr Agnieszka Radziwinowiczówna

Badacz

Agnieszka Radziwinowiczówna jest antropolożką społeczną i iberystką badającą sposoby, w jakie ludzie doświadczają reżimów migracyjnych i deportacyjnych. Od 2013 jest związana z Ośrodkiem Badań nad Migracjami. Obecnie odbywa pobyt naukowy na Wydziale Antropologii Uniwersytetu Michigan w Ann Arbor (opiekun naukowy Jason de León), gdzie realizuje projekt badawczy pt. „Transnational community facing deportability and deportation” finansowany przez Fundację Kościuszkowską. W 2016 w Instytucie Socjologii UW obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. “Living/Leaving the Deportation Regime: Power and Violence in Deportation from the United States”, za którą otrzymała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów. Jej dotychczasowe badania dotyczyły także związanej z migracjami międzynarodowymi zmiany społecznej. Wspólnie z Izabelą Grabowską, Michałem Garapichem i Ewą Jaźwińską napisała książkę „Migrants as agents of change: Social remittances in an enlarged European Union”. Między 2014 a 2018 rokiem zatrudniona w OBM jako adiunktka w interdyscyplinarnym projekcie badawczym „Niezakończone przejście migracyjne a starzenie się ludności w Polsce. Asynchroniczność przemian ludnościowych a zmiana formalnych i nieformalnych instytucji opiekuńczych”, w którym badała konfiguracje opieki w transnarodowych rodzinach starzejących się Polaków. Obecnie pracuje nad książką „Ethnomorality of Care: Migrants and their Aging Parents”, pisaną wspólnie z Anną Rosińską-Kordasiewicz i Weroniką Kloc-Nowak. Recenzentka czasopism Transnational Social Review, Comparative Migration Studies, NORMA: International Journal for Masculinity Studies oraz serii CMR Working Papers. Jest członkinią sieci IMISCOE oraz ISA. Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych Meksyku oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Laureatka konkursu im. Rinusa Penninxa oraz konkursów im. Jana Józefa Lipskiego i Centrum Studiów Latynoamerykańskich na najlepszą pracę magisterską.
ORCiD: 0000-0002-1446-5293
uw.academia.edu/AgnieszkaRadziwinowicz
www.researchgate.net/profile/Agnieszka_Radziwinowiczowna

Wybrane publikacje

Projekty badawcze