dr hab. Aleksandra Grzymała-Kazłowska

Badacz

Dr hab. Aleksandra Grzymała-Kazłowska jest badaczem w Ośrodku Badań nad Migracjami od 1998 roku. Jest również adiunktem w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania badawcze dotyczą procesów adaptacji i integracji migrantów, relacji i postaw etnicznych, nowych teorii migracji i integracji oraz współczesnych przemian tożsamości i etniczności. Dr hab. Grzymała-Kazłowska jest autorką, redaktorką lub współredaktorką 6 książek lub specjalnych numerów czasopism naukowych, jak również ponad 50 artykułów naukowych opublikowanych, między innymi w: Journal of Ethnic and Migration Studies, Ethnicities, Canadian Diversity i Journal of Migration and Refugee Studies. Członkini Komitetu Badań nad Migracjami PAN i zastępczyni redaktora czasopisma Central and Eastern European Migration Review. Dwukrotna laureatka stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i stypendium Marie Skłodowskiej-Curie.

Wybrane publikacje

Projekty badawcze