dr Aneta Piekut

Badacz

Doktor socjologii i wykładowca w Sheffield Methods Instytut na Universytecie w Sheffield. Członek Ośrodka Badań nad Migracjami UW od 2005 roku. W 2010 r. obroniła pracę doktorską pt. „Wysoko wykwalifikowani pracownicy cudzoziemscy w transnarodowych korporacjach w Warszawie” na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2010-2014 pracowała przy międzynarodowym projekcie badawczym LIVEDIFFRENCE na Uniwersytetach w Leeds i w Sheffield, gdzie była odpowiedzialna za mapowanie różnorodności społecznej w Leeds i Warszawie, analizę badania sondażowego i przeprowadzenie wywiadów narracyjnych w Polsce.

Zainteresowania naukowe: różnorodność społeczna, postawy i uprzedzenia, migracja międzynarodowa wysoko wykwalifikowanych pracowników, integracje imigrantów, społeczno-przestrzenna segregacja imigrantów, socjologia miasta oraz ilościowe i jakościowe (w tym kreatywne) techniki badań.

Członek Rady Redakcyjnej Central and Eastern European Migration Review oraz lider sieci badawczej “Diversity, Migration and Social Cohesion” (Div/Mig/Soc).

Twitter: @AnetaPiekut

Profil Google Scholar

Wybrane publikacje

Projekty badawcze