dr Anna Kordasiewicz

Badacz

a.kordasiewicz@uw.edu.pl

Anna Kordasiewicz jest adiunktem w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, pracuje w finansowanym przez NCN projekcie „Niezakończone przejście migracyjne a starzenie się ludności w Polsce. Asynchroniczność przemian ludnościowych a zmiana formalnych i nieformalnych instytucji opiekuńczych”. Współpracuje z Instytutem Socjologii UW oraz Fundacją Pole Dialogu. Jej zainteresowania naukowe obejmują płatną pracę domową, w tym opiekuńczą oraz przemiany współczesnych relacji społecznych. Badała pracę domową Polek we Włoszech i w Niemczech, oraz Polek i Ukrainek w Polsce. Specjalizuje się w badaniach jakościowych oraz analizie danych jakościowych, w tym wspomaganej komputerowo. Przygotowuje książkę na temat płatnej pracy domowej w powojennej Polsce.

Wybrane publikacje

Projekty badawcze