dr Barbara Jancewicz

Badacz, Kierowniczka Zespołu Ekonomii Migracji

Absolwentka Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (IS UW), w 2008 obroniła pracę magisterską dotyczącą matematycznych własności miar nierówności dochodów. W 2010 uzyskała dyplom licencjata na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Socjologii UW, gdzie w 2016 r. obroniła pracę doktorską rozwijającą metodologię badań postrzegania nierówności dochodów. Jej zainteresowania naukowe obejmują: postrzeganie nierówności dochodów, metodologię badań ankietowych i analizę statystyczną.

Strona www

Projekty badawcze