mgr Dominika Pszczółkowska

Współpracownik

Dominika Pszczółkowska jest dziennikarką i badaczką migracji na Uniwersytecie Warszawskim. W Ośrodku Badań nad Migracjami UW przygotowuje pracę doktorską poświęconą polskim migrantom postakcesyjnym. Pracuje w projekcie IMINTEG dotyczącym związków między politykami imigracyjną i integracyjną. Przez kilkanaście lat była dziennikarką „Gazety Wyborczej” m.in. jej korespondentką w Brukseli. Jest absolwentką lingwistyki stosowanej na UW, studiowała także na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych, w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW i na stypendium Fundacji Reuters na Uniwersytecie Oksfordzkim.

Wybrane publikacje

Projekty badawcze