mgr Dominika Pszczółkowska

Współpracownik

dominikap2002@yahoo.com

W OBM przygotowuje pracę doktorską poświęconą migracjom Polaków do innych krajów UE pt. „Dlaczego na Wyspy? – czynniki wpływające na wybór kraju migracji przez migrantów poakcesyjnych z Polski”. Pracę naukową łączy z dziennikarstwem. Przez wiele lat była autorką „Gazety Wyborczej” m.in. jej korespondentką w Brukseli. Obecnie pisuje do „Polityki”.

Absolwentka lingwistyki stosowanej na UW, studiowała też na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych i w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. W latach 2004/05 stypendystka Fundacji Reuters na Uniwersytecie Oksfordzkim.

Wybrane publikacje

Projekty badawcze