mgr Igor Jakubiak

Współpracownik

Igor Jakubiak jest asystentem naukowym w OBM i pracuje w projekcie „Europejskie systemy zabezpieczenia społecznego w czasach mobilności”, który uzyskał finansowanie w ramach schematu UNISONO Narodowego Centrum Nauki (jest on częścią międzynarodowego projektu realizowanego w ramach sieci naukowej NORFACE). Otworzył przewód doktorski, poświęcony tematowi współzależności systemów zabezpieczenia społecznego i migracji. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Nauk Ekonomicznych) i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Projekty badawcze