dr Izabela Handzlik

Współpracownik

Izabela Handzlik jest badaczem w Ośrodku Badań nad Migracjami. Jest absolwentką Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie w zakresie socjologii. W ramach studiów przygotowała dysertację Wizerunki społeczno-kulturowe muzułmanów i islamu w Stanach Zjednoczonych w pierwszej dekadzie po zamachach z 11 września 2001. Próba portretu socjologicznego. Ukończyła również z wyróżnieniem studia magisterskie z filologii angielskiej (ścieżka kulturoznawczo-literaturoznawcza) na tej samej uczelni. Jej praca magisterska Debata intelektualna wokół islamu w Stanach Zjednoczonych (Intellectual Debate over Islam in the United States) poświęcona była dyskursom wokół zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku oraz początków wojny z terroryzmem. Jej zainteresowania naukowe obejmują kulturę krajów anglojęzycznych, politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych (zwłaszcza wobec Bliskiego Wschodu), psychologię społeczną, socjologię wizualną, socjologię mniejszości etnicznych, narodowych i religijnych, mniejszości muzułmańskie w Europie oraz USA, wielokulturowość oraz krytyczną analizę dyskursu.