mgr Justyna Sarnowska

Współpracownik

justynasarnowska@op.pl

Justyna Sarnowska jest współpracownikiem OBM. Magister Socjologii, jest absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS), a obecnie doktorantką Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich SWPS; w 2014 roku została wyróżniona Nagrodą im. Floriana Znanieckiego, przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne (PTS) za pracę magisterską: Strategie funkcjonowania na rynku pracy absolwentów nauk społecznych, napisaną pod kierunkiem dr hab. Izabeli Grabowskiej.
Jest również członkiem zespołu badawczego w projekcie Dyfuzja kulturowa poprzez migracyjne transfery społeczne pomiędzy Polską i Wielką Brytanią finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki.
Justyna Sarnowska specjalizuje się w rynku pracy, edukacji, mobilności ludzi młodych, transferze habitusu, kompetencji oraz form kapitałów poprzez mobilność przestrzenną. Jej praca doktorska jest zatytułowana: Znaczenie pracy zagranicą w ścieżkach zawodowych młodych ludzi oraz transfer kompetencji.

Jest sekretarzem Studiów Podyplomowych prowadzonych w OBM UW.

Projekty badawcze