dr Karolina Sobczak-Szelc

Badacz

k.sobczak-szelc@uw.edu.pl

Dr Karolina Sobczak-Szelc jest badaczem w Ośrodku Badań nad Migracjami. W 2012 roku na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW obroniła pracę doktorską pt. Migracje ludności południowego Maroka a zmiany środowiska przyrodniczego”. W 2009 roku ukończyła studia magisterskie z zakresu gospodarki przestrzennej w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW (EUROREG), zaś w 2006 roku na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW z wyróżnieniem uzyskała dyplom magistra w dziedzinie geografii fizycznej. Od początku jej zainteresowania naukowe skupiały się wokół migracji z krajów Afryki Północnej, w szczególności uwarunkowanych zmianami środowiska przyrodniczego. Jej wiedza w tej tematyce poparta jest licznymi badaniami prowadzonymi w krajach Afryki Północnej, w szczególności w Maroku i Egipcie, z których część koordynowała. Brała również udział w projekcie realizowanym w ramach programu Polska pomoc pt. Edukacja w zakresie rozwoju zrównoważonego oraz ochrony środowiska naturalnego w oazie Mhamid (południowe Maroko). Obecnie koordynuje projekt finansowany z konkursu SONATA Narodowego Centrum Nauki. Jednocześnie od 2006 roku jest pracownikiem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Departamencie Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej.

Wybrane publikacje

Projekty badawcze