dr Karolina Sobczak-Szelc

Badacz

Dr Karolina Sobczak-Szelc jest badaczem w Ośrodku Badań nad Migracjami. W 2012 roku na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW obroniła pracę doktorską pt. „Migracje ludności południowego Maroka a zmiany środowiska przyrodniczego”. W 2009 r. ukończyła studia magisterskie z zakresu gospodarki przestrzennej, zaś w 2006 r. z wyróżnieniem uzyskała dyplom magistra w dziedzinie geografii fizycznej. Oba na Uniwersytecie Warszawskim. W badaniach łączy geografię fizyczną, społeczną, rozwój przestrzenny i socjologię, aby badać wpływ środowiska na migracje z krajów Afryki Północnej, w szczególności uwarunkowanych zmianami środowiska przyrodniczego. Jej wiedzę na ten temat wspierają liczne badania realizowane w tym regionie, w szczególności w Maroku, Tunezji i Egipcie. Brała również udział w projekcie realizowanym w ramach programu Polska pomoc pt. Edukacja w zakresie rozwoju zrównoważonego oraz ochrony środowiska naturalnego w oazie Mhamid (południowe Maroko). Ponadto interesuje się tematem integracji migrantów z krajów arabskich jako wyzwaniem dla UE i jej państw członkowskich. Obecnie koordynuje prace zespołu w ramach projektu HORIZON 2020 RESPOND, który bada zarządzanie niedawną masową migracją i jej konsekwencjami dla UE, jej państw członkowskich i krajów trzecich. W latach 2006-2017 była pracownikiem Ministerstwa Rozwoju.

Wybrane publikacje

Projekty badawcze