dr Lucas van der Velde

Współpracownik

Na początku 2017 roku obronił na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego pracę doktorską pod tytyułem: „Technological change and labor market inequality: A microeconometric perspective on selected issues”. W rozprawie doktorskiej skoncentrował się na badaniach wpływu procesu automatyzacji pracy na sytuację pracowników, w szczególności w kontekście nierówności płac, rozwoju kariery oraz wcześniejszych emerytur. Na co dzień zajmuje się pracą w projektach w Ośrodku Badań nad Migracjami oraz fundacji GRAPE a także prowadzi zajęcia ze studentami na Uniwersytecie Warszawskim. Jego zainteresowania ekonomiczne koncentrują się wokół tematyki nierówności dochodowych, różnic między kobietami a mężczyznami na rynku pracy oraz problematyki związanej ze starzeniem się ludności.