dr Magdalena Smyk-Szymańska

Badacz

W 2017 roku obroniła na Wydziale Nauk Ekonomicznych pracę doktorską pt: „Self-selection in choice of occupation: family and gender issues”.  Na codzień współpracuje z fundacją GRAPE oraz Ośrodkiem Badań nad Migracjami UW.  Jej zainteresowania badawcze dotyczą przede wszystkim zagadnień związanych z rynkiem pracy oraz ekonomią rodziny. W badaniach często sięga do metodologii badań eksperymentalnych

Projekty badawcze