prof. dr hab. Marek Okólski

Badacz

Profesor zwyczajny i kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych w Uczelni Łazarskiego. Dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, od jego powstania w 1993 r. do 31 sierpnia 2016. Od października 2016 r. przewodniczy Radzie Naukowej OBM. Profesor zwyczajny Wydziału Nauk Ekonomicznych UW (do 30 września 2011) oraz Katedry Socjologii Uniwersytetu SWPS  (do 30 września 2016). Do 2009 roku kierownik Katedry Demografii na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW (wcześniej dyrektor Polish Policy Research Group, kierownik Zakładu Statystyki i prodziekan na tym wydziale). Wykładowca wielu renomowanych placówek akademickich w USA, Australii i Europie.

Przewodniczący Komitetu Badań nad Migracjami PAN i członek Rządowej Rady Ludnościowej. Do 2016 doradca Marszałka Senatu RP;

Przewodniczy Radzie Redakcyjnej czasopisma Central and Eastern European Migration Review. Zasiada w Radzie Redakcyjnej Journal of Comparative Migration Studies, Studiów Demograficznych, Przeszłości Demograficznej Polski oraz Studiów Migracyjnych-Przeglądu Polonijnego.

Był członkiem Zarządu IMISCOE Research Network (Europejska Sieć Badawcza „Migracje Międzynarodowe, Integracja i Spójność Społeczna”), IUSSP (Międzynarodowej Unii Badań Ludnościowych) i EAPS (Europejskiego Stowarzyszenia Badań Ludnościowych), jak również IOM Scientific Advisory Board oraz Eurasylum Advisory Board.

Koordynator wielu międzynarodowych i krajowych projektów badawczych w dziedzinie ekonomii, demografii oraz studiów migracyjnych i etnicznych (ostatnio, tj. 2007-2009 – projektu IDEA, w ramach 6. Programu Ramowego Komisji Europejskiej oraz 2013-2017 – projektu Mig/Ageing w ramach Programu „Maestro” Narodowego Centrum Nauki).

W przeszłości pracował (jako visiting professor, guest lecturer, research fellow) w wielu czołowych instytutach badawczych lub uczelniach w USA i Europie. Doświadczenia w pracy w organizacjach międzynarodowych (Europejska Komisja Gospodarcza ONZ, Wydział Ludnościowy ONZ). Długotrwała współpraca ekspercka z OECD, IOM, ILO oraz World Bank. Wieloletni członek Rządowej Komisji (Rady) Ludnościowej oraz Komisji Statystycznej GUS, jak również komitetów PAN. Ekspert wielu agend polskiego rządu. Długoletni redaktor naczelny Studiów Demograficznych oraz Oeconomica Polona.

Badania w dziedzinie teorii migracji oraz współczesnych migracji międzynarodowych w Europie, zwłaszcza w Polsce; w przeszłości – problematyki globalnej, systemu gospodarki światowej, związku procesów ludnościowych z wielkimi transformacjami społecznymi, kryzysu zdrowotnego w krajach Europach Wschodniej, i in.

Lista publikacji obejmuje około 400 pozycji, w tym ponad 20 monografii; ponad 100 prac zostało opublikowanych w języku angielskim. Wśród naukowcow zatrudnionych w polskich instytucjach, wg Ranking of scientists according to their Google Scholar Citations public profiles, Second edition (data collected during the fourth week of September 2016) umieszczony na 102. pozycji z liczbą cytowań 3704 i h-indeksem 34 (http://www.webometrics.info/en/node/98).

Pozazawodowo lubi sport (piłkę nożną i żużel – jako kibic, a narciarstwo, tenis oraz wędrówki piesze i rowerowe – czynnie) i muzykę (wysokiej próby); nieskromnie uważa się za znawcę najnowszej historii Polski. Uprawiał szermierkę i siatkówkę. Był instruktorem ZHP, należał do PZPR.

 

Wybrane publikacje

Projekty badawcze