dr Marta Jaroszewicz

Współpracownik

Politolożka, wieloletnia pracowniczka Ośrodka Studiów Wschodnich (m.in. jako kierowniczka i analityczka Zespołu Ukraina, Białoruś i Mołdawia, koordynatorka projektu migracyjnego, koordynatorka polskiego komponentu projektu EU-STRAT). Doktorat z bezpieczeństwa międzynarodowego obroniła w 2008 roku. W latach 2008-2011 pracowała jako koordynator projektów w Międzynarodowej Organizacji Migracji (przedstawicielstwo w Kijowie). W latach 2016-2017 była doradczynią do spraw JHA w Grupie Wsparcia Ukrainy Komisji Europejskiej. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół kwestii migracji i zagadnień granicznych w Europe Wschodniej i Azji Centralnej, związków między migracją a bezpieczeństwem oraz polityki migracyjnej UE.

Wybrane publikacje