dr Marta Jaroszewicz

Badaczka stowarzyszona

Adiunkt badawczy w  OBM od października 2019 roku, kierowniczka projektu „Sekurytyzacja (de-sekurytyzacja) migracji na przykładzie migracji z Ukrainy do Polski i migracji wewnętrznej na Ukrainie”  Wcześniej wieloletnia badaczka w Ośrodku Studiów Wschodnich, gdzie pracowała m.in. na stanowisku głównego specjalisty, kierownika zespołu i kierownika projektu. W latach 2017-2019 kierowniczka projektu EU-STRAT (The EU and Eastern Partnership Countries: An Inside-Out Analysis and Strategic Assesment ) finansowanego ze środków Horizon 2020. Doktorat obroniła w 2008 roku. Pracowała także jako kierownik projektów w Międzynarodowej Organizacji Migracji (przedstawicielstwo w Kijowie) oraz jako doradca narodowy w Komisji Europejskiej (Dyrektoriat Generalny ds. Sąsiedztwa). Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół związków miedzy migracją a  bezpieczeństwem, dyfuzji polityk, wpływów aktorów zewnętrznych na polityki krajowe, polityk migracyjnych w krajach wschodniego sąsiedztwa UE oraz na obszarze euroazjatyckim.

Wybrane publikacje:

 

Wybrane publikacje

Projekty badawcze