dr Marta Jaroszewicz

Współpracownik

marta.jaroszewicz@gmail.com

Współpracownik Ośrodka Badań nad Migracjami. Politolożka, wieloletnia pracowniczka Ośrodka Studiów Wschodnich (m.in. jako kierownik i analityk Zespołu Ukraina, Białoruś i Mołdawia, koordynator projektu migracyjnego, koordynator polskiego komponentu projektu EU-STRAT), Doktorat z bezpieczeństwa międzynarodowego obroniony w 2008 roku. Od 2008 do 2011 pracowała jako koordynator projektów w Międzynarodowej Organizacji  Migracji, Przedstawicielstwo w Kijowie. W latach 2016-217 doradca do spraw JHA w Grupie Wsparcia Ukrainy Komisji Europejskiej. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół kwestii migracji i zagadnień granicznych w Europe Wschodniej i Azji Centralnej, związków miedzy migracją a bezpieczeństwem, polityki migracyjnej UE.

Wybrane publikacje