dr Marta Kindler

Badacz, Kierowniczka Zespołu Integracji i Stosunków Etnicznych

marta.kindler@uw.edu.pl

Marta Kindler jest członkiem Ośrodka Badań nad migracjami od 2004 roku. Obroniła doktorat na Uniwersytecie Europejskim Viadrina (Frankfurt nad Odrą). Od 2009 do 2011 roku pracowała jako doradca do spraw migracji i swobody przemieszczania się w Biurze Instytutcji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE. Jej zainteresowania badawcze dotyczą migracji krótkoterminowych, migranckich pracowników w sektorze prac domowych, migracji o nieudokumentowanym charakterze i kwestii integracji migrantów.

Wybrane publikacje

Projekty badawcze