dr Marta Pachocka

Badacz, Kierowniczka Zespołu Polityk Migracyjnych

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia ze specjalizacją stosunki międzynarodowe. Badacz w projekcie IMINTEG w Ośrodku Badań nad Migracjami UW. Adiunkt w Katedrze Studiów Politycznych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH. Czynny udział w krajowych i zagranicznych projektach finansowanych ze środków MNiSW, MSZ, NCN, NBP, FWPN, KAS i UE. W latach 2016–2019 kierownik projektu EUMIGRO-Jean Monnet Module on the European Union and the Contemporary International Migration w ramach Programu Erasmus+. Krótkoterminowe pobyty badawcze we Francji (2012, 2013) i Belgii (2014). Visiting Research Fellow w Institut d’Etudes Politiques de Paris we Francji (2015). Visiting Professor w University of Economics in Bratislava na Słowacji (2015) i University of Tartu w Estonii (2016). Sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA). Członek: PTE, UACES, IPSA, IMISCOE, IASFM, AIELF. Zainteresowania naukowe m.in. przemiany społeczno-demograficzne w Europie/UE i ich konsekwencje; Europa/UE wobec migracji międzynarodowych; wspólna polityka migracji i azylu UE; polityka migracyjna i integracyjna Francji; międzynarodowa pozycja Francji; gospodarka europejska i światowa.

Więcej: EUMIGROAcademia.edu, Research Gate

Wybrane publikacje

Projekty badawcze