dr hab. Michał Nowosielski

Badacz

michal.nowosielski@uw.edu.pl

Socjolog, dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu, członek Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk oraz Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Kierownik i uczestnik licznych projektów badawczych. Interesuje się problemami migracji – szczególnie organizacjami imigracyjnymi, Polakami w Niemczech oraz polityką wobec diaspory. Ponadto prowadził badania nad aktywnością społeczną, społeczeństwem obywatelskim oraz nierównościami społecznymi.

Wybrane publikacje

Projekty badawcze