dr hab. Michał Nowosielski

Badacz stowarzyszony

Socjolog, były dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu, członek Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk.

Kierownik i uczestnik licznych projektów badawczych. Interesuje się problemami migracji – szczególnie organizacjami imigracyjnymi, Polakami w Niemczech oraz polityką wobec diaspory. Ponadto prowadził badania nad aktywnością społeczną, społeczeństwem obywatelskim oraz nierównościami społecznymi.

Google Scholar

Orcid

PBN

Facebook

ResearchGate

Academia

LinkedIn

Wybrane publikacje

Projekty badawcze