mgr Olga Czeranowska

Badacz

Socjolożka, studentka Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich przy Wydziale Historycznym z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku socjologia w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Przygotowuje pracę doktorską dotyczącą prestiżu zawodowego w perspektywie indywidualnej.

Projekty badawcze