dr Weronika Kloc-Nowak

Badacz

Weronika Kloc-Nowak uzyskała stopień doktora nauk społecznych i politycznych w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji na podstawie własnych badań poświęconych poakcesyjnemu osiedlaniu się migrantów z Polski i ich życiu rodzinnemu we Włoszech i w Wlk. Brytanii. Ukończyła socjologię (2006) i stosunki międzynarodowe (2009) na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2005-2008 pracowała w Międzynarodowej Organizacji do spraw Migracji w projektach badawczych Środkowoeuropejskiego Forum Badań Migracyjnych i Ludnościowych (CEFMR). Jest również autorką opracowań dla m.in. Joseph Rowntree Foundation, Robert Schuman Centre for Advanced Studies i Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.

Wybrane publikacje

Projekty badawcze