dr Zuzanna Brunarska

Badacz, Kierowniczka Zespołu Metod Ilościowych

Absolwentka Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego (MISMaP UW), w ramach którego studiowała geografię, matematykę i psychologię. W 2008 r. obroniła pracę magisterską w zakresie geografii ekonomicznej, w 2009 r. uzyskała dyplom licencjata na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Studiowała na wydziale matematyki Uniwersytetu w Wiedniu w ramach stypendium Sokrates/Erasmus. Dwa lata pracowała w Ośrodku Studiów Wschodnich.
Ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Studiów Społecznych UW. W 2016 r. obroniła na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW pracę doktorską zatytułowaną: „Disengagement in state-society relations in Russia: a regional perspective”.
Laureatka stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców. Zainteresowania naukowe: zjawiska społeczne, demografia, w tym migracje, stosunki państwo-społeczeństwo oraz nastroje antyimigranckie w krajach dawnego Związku Radzieckiego, szczególnie w Rosji; metody ilościowe.

Więcej: Academia.edu, Researchgate

Wybrane publikacje

Projekty badawcze