Aktualne i przyszłe trendy w migracjach międzynarodowych z krajów UE-2

 

W ostatnich latach Unia Europejska przeszła potężne zmiany. W maju 2004 roku dziesięć nowych państw, włączając osiem krajów Europy Środkowej i Wschodniej, wstąpiło do UE. Wstąpienie Bułgarii i Rumunii (UE-2) do Unii Europejskiej zwiększyło liczbę krajów członkowskich do 27. Oba kraje aplikowały o członkostwo w 1995 roku, rozpoczęły negocjacje z UE wraz z państwami UE-10 i powinny były wstąpić do Unii 1 stycznia 2007 roku. Określało się wówczas z dużym prawdopodobieństwem, że akcesja UE-2 będzie miała wpływ na międzynarodową mobilność ich obywateli. Otwarcie przynajmniej kilku rynków pracy miało się przyczynić do zwiększenia skali migracji międzynarodowych i zmiany wzorców mobilności. Celem projektu było spojrzenie na przyszłe migracje z krajów UE-2 w kontekście ówczesnych trendów migracyjnych (skala, dynamika oraz kompozycja krajów docelowych), jak również mechanizmów migracji, które mają istotny wpływ na wybory i zachowania migracyjne.

Czas trwania

2006 - 2006

Źródło finansowania

Bank Światowy