Con3Post: Delegowanie obywateli krajów trzecich. Trendy w sektorze budowlanym

 

Projekt Con3Post ma na celu zbadanie zjawiska wysyłania obywateli państw trzecich, w szczególności z Bałkanów Zachodnich, Europy Wschodniej i regionów Afryki Północnej, jako pracowników delegowanych do pracy w sektorze budowlanym w UE. Projekt angażuje ekspertów i kluczowych interesariuszy zarówno z wybranych państw członkowskich UE, z których delegowani są obywatele państw trzecich (Słowenia, Polska, Włochy), jak i do których pracownicy są delegowani (Austria, Finlandia, Estonia i Belgia). Cele projektu obejmują nawiązanie współpracy międzynarodowej i wymianę informacji, jak również prowadzenie badań empirycznych, by zidentyfikować aktualne wyzwania, nakreślić możliwe scenariusze i strategiczne reakcje rozmaitych podmiotów na dalekosiężne konsekwencje delegowania pracowników.

Projekt skupia pięć instytucji badawczych posiadających ekspertyzę w dziedzinie delegowania pracowników i dwunastu partnerów stowarzyszonych, reprezentujących zarówno władze publiczne, jak i partnerów społecznych. Projekt Con3Post podejmuje wybrane tematy w kontekście rynku pracy UE i migracji:

1) prawa pracownicze;

2) opieka społeczna, bezpieczeństwo i higiena pracy;

3) zarządzanie międzynarodowymi miejscami pracy i wyzwania w sektorze budownictwa w UE;

4) monitorowanie naruszeń prawa i sporów dotyczących obywateli państw trzecich.

Con3Post bada zjawisko delegowania obywateli państw trzecich w sektorze budowlanym w celu poszerzenia wiedzy, stworzenia przestrzeni dla współpracy międzynarodowej i wymiany informacji w ramach UE (i poza nią), ożywienia dialogu społecznego na poziomie sektora oraz promowania bezpiecznych warunków pracy dla pracowników delegowanych.

Strategiczne cele projektu to:

1) Upowszechnienie wiedzy na temat przepisów UE dotyczących ochrony pracowników;

2) Ustanowienie i wzmocnienie skutecznej, wielostronnej współpracy w celu zdefiniowania problemów, prowadzenia konsultacji oraz opracowywania strategii i rekomendacji;

3) Prowadzenie wysokiej jakości badań porównawczych i przyczynianie się do tworzenia polityki opartej na wiedzy na poziomie sektorowym, regionalnym, krajowym i unijnym;

4) Usprawnienie wymiany informacji między zainteresowanymi stronami i promowanie wzajemnego uczenia się w krajach UE i sąsiedztwie europejskim;

5) Wywieranie trwałego wpływu na właściwe organy, przedsiębiorstwa, związki zawodowe i pracowników.

 

 

 

 

 

Ekspertyza w języku polskim.
Ekspertyza w języku angielskim.
Ekspertyza w języku ukraińskim.

 

Newsletter:

Newsletter No. 1 (w języku angielskim)
Newsletter No. 1 (w języku polskim)
Newsletter No. 1 (w języku ukraińskim)

Newsletter No. 2 (w języku angielskim)
Newsletter No. 2 (w języku polskim)
Newsletter No. 2 (w języku ukraińskim)

Newsletter No. 3 (w języku angielskim)
Newsletter No.3 (w języku ukraińskim)
Newsletter No. 3 (w języku polskim)

Newsletter Nr 4 (w języku polskim)
Newsletter Nr 4 (w języku angielskim)
Newsletter Nr 4 (w języku ukraińskim)

Koordynator:

Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (Słowenia)

 

Czas trwania

2019 - 2020

Źródło finansowania

EaSI-Progress Programme of the European Union

Partnerzy

European Centre for Social Welfare Policy and Research (Austria)

Ca’Foscari University of Venice (Włochy)

University of Jyväskylä (Finlandia)

Publikacje