De-centring the Study of Migrant Returns and Readmission Policies in Europe and Beyond (GAPs)

 

Projekt GAPs jest koordynowany przez Uppsala University w Szwecji. Koncentruje się na czynnikach wpływających na politykę w zakresie powrotów oraz barierach i facylitatorach współpracy międzynarodowej w tym obszarze, szczególnie w Europie i jej sąsiedztwie (Afryka, Bliski Wschód). Bada on rozbieżności między oczekiwaniami dotyczącymi polityki w zakresie powrotów a ich rzeczywistymi wynikami poprzez zdecentralizowanie dominującego, jednostronnego rozumienia „tworzenia polityki w zakresie powrotów”. Projekt realizuje swoje cele poprzez multidyscyplinarne, jakościowe i ilościowe badania porównawcze w 11 państwach Europy, Afryki i szeroko rozumianego Bliskiego Wschodu (w tym Afganistanu), przy współpracy badaczy z Kanady. Projekt zakłada szeroko zakrojone i innowacyjne  działania upowszechniające, w tym m.in. utworzenie interaktywnego repozytorium danych na temat powrotów, indeksu współpracy w zakresie powrotów czy wskaźników zarządzania powrotami, opracowanie policy briefs i publikacji naukowych, organizację warsztatów i paneli eksperckich interesariuszy problematyki powrotów, uruchomienie masowego otwartego kursu online (MOOC). Więcej: https://cordis.europa.eu/project/id/101094341/pl

Czas trwania

2023 - 2026

Źródło finansowania

Horizon Europe

Partnerzy

1 Uppsala Universitet Szwecja – Lider

2 BICC- Bonn International Centre For Conflict Studies Ggmbh Germany

3 Stichting Radboud Universiteit Netherlands

4 Ozyegin Universitesi Turkey

5 Hammurabi Human Rights Organization Iraq

6 Svenska Forskningsinstitutet I Istanbul Sweden

7 Hashemite University Jordan

8 Ethniko Kentro Koinonikon Erevnon Greece

9 Association Migration Internationale (Ami) Morocco

10 Ryerson University Canada

11 University Of Glasgow United Kingdom

12 University Of Nigeria Nigeria

13 Bilim Organization For Research And Social Studies Afghanistan

14 Uniwersytet Warszawski Poland

15 Migration Matters e.V. Germany

16 University Of Sousse Tunisia

17 SPIA UG Germany