Dostęp do rynku pracy i strategie zatrudnienia w czasach kryzysu: kobiety uchodźczynie i migrantki z Ukrainy w Polsce i we Włoszech

 

W wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 r., ponad 7 mln osób, głównie kobiety i dzieci,  poszukuje obecnie schronienia w krajach UE. Skala migracji przymusowej z Ukrainy to największy kryzys humanitarny w Europie od II wojny światowej.

Projekt ma na celu analizę prawnych i instytucjonalnych aspektów wchodzenia na rynek pracy przez przymusowe migrantki poszukujące ochrony w Polsce i we Włoszech. W badaniu porównawczym przyjmujemy ramy analityczne infrastruktury migracyjnej (Xiang i Lindquist 2014) i będzie się ono opierać na analizie dokumentów prawnych, analizie danych statystycznych i badaniach jakościowych. Badanie koncentruje się na dwóch sektorach – prac domowych i rolnictwie – które mają duże znaczenie, jeśli chodzi o obecność pracowników migrujących z Ukrainy w Polsce i we Włoszech.

Projekt odpowiada na następujące pytania badawcze:

  • W jaki sposób istniejące i nowo wprowadzone regulacje prawne wpływają na włączenie uchodźczyń wojennych na rynek pracy?
  • W jaki sposób rozwiązania instytucjonalne wpływają na warunki pracy w sektorze prac domowych i w rolnictwie?
  • Jakie strategie zatrudnienia przyjmują kobiety z Ukrainy w tych prawnych i instytucjonalnych kontekstach?

Badanie jest konsultowane z podmiotami społeczeństwa obywatelskiego i proponuje nowy model polityki wobec migrantów i migrantek, który kładzie nacisk na ich umiejętności, kwalifikacje i aspiracje.

W ramach projektu zrealizowano w dn. 13.02.2024 seminarium we Florencji pt. „The temporary protection and economic participation of Ukrainian forced migrant women. Lesson from Italy and Poland”

Czas trwania

2022 - 2023

Źródło finansowania

Program Granty Interwencyjne NAWA

Partnerzy

European University Institute

Publikacje