Dwie dekady nieuregulowanej tymczasowości? Analiza przemian mobilności z Ukrainy do Polski w ujęciu wielowymiarowym

 

Celem projektu jest określenie mechanizmów przekształcania się wzorców migracji z Ukrainy do Polski, zdominowanych przez zarobkowe migracje czasowe o częściowo nieuregulowanym charakterze. Analizowana będzie rola, jaką w tym zakresie odgrywają: aktywność ekonomiczna, status prawny, sytuacja rodzinna i relacje społeczne ukraińskich migrantów w Polsce. Badanie ma dostarczyć odpowiedzi na dwa poniższe pytania badawcze.

  • Jakie są najważniejsze czynniki wpływające na utrwalanie i przekształcanie się wzorców migracji, w szczególności przekształcanie się migracji czasowych w trwałe w przypadku migrantów ukraińskich?
  • Jakie są najważniejsze czynniki wpływające na aktywność ekonomiczną, status prawny, sytuację rodzinną i relacje społeczne oraz ich zmiany w przypadku migrantów ukraińskich?

Czas trwania

2012 - 2014

Źródło finansowania

Narodowe Centrum Nauki, OPUS