Dziadkowie na odległość

 

Projekt ma na celu zbadanie relacji współczesnych polskich babć i dziadków z wnukami, sposobów utrzymywania tych relacji i wartości, jaką mają one dla dziadków. Wraz ze zmniejszoną dzietnością i wydłużaniem się ludzkiego życia, wnuków jest coraz mniej (często – mniej niż dziadków), za to związki z nimi mogą one trwać wiele lat. Ze względu na migracje wewnętrzne i zagraniczne, wnuki rodzą się i mieszkają często z dala od dziadków. Odległość, granice państwowe, różnice czasu i języka, stają się wyzwaniem w podtrzymywaniu relacji rodzinnych. Odpowiedzią na nie mogą być nowoczesne technologie komunikacyjne. Analizując złożoność relacji z wnukami, chcemy wyjść poza schematyczne postrzeganie babć i dziadków tylko jako dawców (zwykle darmowej) opieki nad dziećmi bądź osoby zastępujące nieobecnych rodziców. Inspiracją dla podjęcia tematu złożonych relacji międzypokoleniowych na odległość były badania seniorów i ich migrujących rodzin w ramach projektu MIG/AGEING (Niezakończone przejście migracyjne a starzenie się ludności w Polsce. Asynchroniczność przemian ludnościowych a zmiana formalnych i nieformalnych instytucji opiekuńczych). Badanie „Dziadkowie na odległość” będzie realizowane we współpracy z Prof. Louise Ryan z Uniwersytetu w Sheffield.

Zakończyło się badanie ankietowe. Wszystkim Babciom i Dziadkom serdecznie dziękuję za okazane ankieterom i badaczom zaufanie i za poświęcony czas.
Omówienie wyników sondażu można znaleźć w biuletynie CMR Spotlight 1(24)/2021.

 

Czas trwania

2019 - 2021

Źródło finansowania

Narodowe Centrum Nauki

Publikacje