Europejska Strona Internetowa o Integracji

 

Europejska Strona Internetowa o Integracji (EWSI) powstała z inicjatywy Komisji Europejskiej (Directorate General for Justice, Liberty and Security). Strona ta ma służyć decydentom politycznym, praktykom oraz wszystkim osobom zainteresowanym kwestią integracji imigrantów jako narzędzie wymiany informacji i dobrych praktyk. Obecnie strona jest zarządzana przez konsorcjum trzech instytucji: Migration Policy Group (główny koordynator), UNISYS oraz European Service Network (ESN).

Strona www.integration.eu jest dostępna w językach angielskim, francuskim i niemieckim. Działa jako „one-stop resource” dla osób zajmujących się kwestią integracji z instytucji rządowych, jak i pozarządowych. Strona służy przede wszystkim jako:

  • online biblioteka, gdzie można znaleźć dokumenty, informacje o źródłach finansowania, wiadomości i wydarzenia związane z integracją,
  • zbiór przypadków dotyczących praktyki integracji, prezentowanych w jasny i prosty sposób, z możliwością pobierania materiałów bezpośrednio ze strony,
  • narzędzie wymiany informacji i kontaktów pomiędzy użytkownikami.

Magdalena Lesińska jako koordynator krajowy na Polskę razem z Renatą Stefańską są odpowiedzialne za zbieranie i umieszczanie na stronie treści, które dotyczą bezpośrednio kwestii integracji imigrantów w Polsce (dokumenty, dobre praktyki, ważne informacje i wydarzenia), a także jej promocję.

Czas trwania

2010 - 2011

Źródło finansowania

Komisja Europejska