GLARUS / Global Labour in Rural Societies

 

Projekt zakłada zbadanie w jaki sposób współczesne globalne przepływy nisko wykwalifikowanych pracowników  przekształcają tkankę społeczną obszarów wiejskich w zachodnich społeczeństwach. Jest to ważny, acz nie dość wyeksplorowany problem badawczy.  Analiza imigracji do obszarów wiejskich z uwzględnieniem ich kontekstów społeczno-kulturowych ma umożliwić teoretyczne uchwycenie przestrzennej kompleksowości współczesnych migracji międzynarodowych i ich konsekwencji dla lokalnych społeczności wiejskich.

Celem badania są odpowiedzi na następujące pytania badawcze:

 • Jaka jest struktura przestrzenna zjawiska imigracji do obszarów wiejskich i jakie czynniki na poziomie makro mogą wyjaśnić dystrybucję imigrantów w regionach wiejskich?
 • W jaki sposób wiejski kontekst społeczny kształtuje zjawisko imigracji?
 • W jaki sposób procesy imigracji zarobkowej na wsi są osadzone i kształtowane przez właściwości gospodarki wiejskiej?
 • W jaki sposób imigracja zarobkowa powoduje zmiany społeczne w społecznościach wiejskich?
 • Jakie są kluczowe konsekwencje zjawiska migracji zarobkowej dla imigrantów zarobkowych i dla lokalnych / goszczących społeczności wiejskich?

Przenikanie wiedzy z trzech dziedzin badawczych, które jak dotąd nie były wystarczająco zintegrowane, będzie podstawą budowania teorii w zakresie globalnych przepływów pracowników do obszarów wiejskich: 1) teoria imigracji, 2) teorie rynku pracy i 3) socjologia wsi.

W oparciu o analizę literatury, trzy kluczowe konceptualizacje pokierują gromadzeniem i analizą materiałów:

 • Transnarodowość obszarów wiejskich: jak powstają, są praktykowane i doświadczane transnarodowe przestrzenie na obszarach wiejskich i miejskich? Jakie są cechy wiejskiej wersji transnarodowości i jakie są jej implikacje dla aktorów?
 • Nowe nierówności społeczne w społecznościach wiejskich: w jaki sposób zachodzą interakcje nierówności klasowych i etnicznych w przypadku globalnych przepływów pracowników do społeczności wiejskich? Czy istnieją specyficzne właściwości wiejskiej logiki różnic społecznych i struktur klasowych? Czy pracownicy migracyjni inaczej doświadczają swojej prekarnej pozycji na obszarach wiejskich i miejskich?
 • Wieloprzestrzenność praktyk wiejskich, tożsamości i przynależności: w jaki sposób obszary wiejskie są budowane i łączone w złożone sieci relacji z miejscami odległymi i odmiennymi, np. w wymiarze zależności lokalnych gospodarek wiejskich od globalnych rynków pracy? Ponieważ codzienne życie aktorów jest coraz bardziej rozproszone przestrzennie jak wpływa to na budowanie wiejskich tożsamości i przynależności?

Strona projektu: https://www.ntnu.no/iss/global-labour-in-rural-societies

Czas trwania

2017 - 2021

Źródło finansowania

Projekt jest finansowany przez program FRIHUMSAM Norweskiej Rady ds. Badań Naukowych (10 mln NOK) z dodatkowym finansowaniem NTNU (5,2 mln NOK).

Partnerzy

NTNU – Department of Sociology and Political Science:

University of Oslo – Department of Sociology and Human Geography:

 • Professor Mette Andersson
 • PhD candidate Inga Sæther

University of Warsaw – Centre for Migration Research:

 • Postdoc: Kamila Fiałkowska
 • Researcher: Kamil Matuszczyk

University of Glouchestershire: Senior lecturer Sam Scott

Kenyon College: Assistant Professor Shaun A. Goulding

University of Wisconsin, Oshkosh: Associate Professor Paul Van Auken

University of California – Davis: Associate professor M. Anne Visser

Centre for Rural Research, Norway: Senior researcher Svein Frisvoll

International Advisory Group:

 • Karen O’Reilly, University of Loughborough, UK,
 • Aina Tollefsen, Umeå University, Sweden
 • Pawel Kaczmarczyk, Univ. of Warsaw, Poland
 • Luis E. Guarnizo, US, UC Davis, US.

Publikacje