Granica jako zasób: instytucjonalizacja handlu przygranicznego na granicy Polski z obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej

 

Głównym celem projektu była pogłebiona analiza zajwiska handlu przygranicznego na granicy Polski z Rosją z perspektywy obu sąsiadujących krajów. Okres transformacji po-socjalistycznej w tych krajach nasuwa pytania o to jak mieszkańcy tych obszarów radzą sobie z nowymi polityczną, społeczną, ale również ekonomiczną sytuacją. Jakiego rodzaju ekonomiczne strategie stosują w odniesieniu do możliwości stwarzanych przez granicę między dwoma odmiennymi systemami ekonomicznymi. Jaka jest rola drobnego handlu przygranicznego w życiu społeczności lokalnej. Wszystkie te pytania, a bardziej precyzyjnie kategorie badawcze, były przedmiotem pogłębionych studiów badaczy z Rosji, Niemiec i Polski z zastosowaniem metody ugruntowanej.

Czas trwania

2006 - 2008

Źródło finansowania

Fundacja Volkswagena