Grant na grant: “Perceptions and realities of mobility in an enlarged European Union”

 

Celem projektu była koordynacja przygotowań do złożenia wniosku projektowego w odpowiedzi na wezwanie konkursowe komisji Europejskiej pt. „Intra-EU mobility and its impacts for social and economic systems” (REV-INEQUAL-04-2016). W ramach podjętych działań została przeprowadzona dodatkowa kwerenda literatury w przedmiocie tematu wniosku projektowego w celu weryfikacji obecnego stanu wiedzy pod kątem możliwych innowacji, została opracowana koncepcja teoretyczna oraz strategia empiryczna planowanych badań, a także zostało zorganizowane spotkanie konsorcjum projektowego złożonego z instytucji badawczych z 10 państw UE. W ramach realizacji projektu wniosek został poddany recenzji dwóch zewnętrznych ekspertów.

Czas trwania

2015 - 2016

Źródło finansowania

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego