IMAGINATION: wpływ migracji z Europy Środkowowschodniej na miasta i zarządzanie na poziomie lokalnym

 

IMAGINATION to europejski projekt badawczy dotyczący skutków migracji wewnątrz unijnych z Europy Środkowowschodniej dla miast i zarządzania na poziomie lokalnym (samorządowym). Koordynatorem projektu jest Uniwersytet Erasmus w Rotterdamie (Prof.dr. Godfried Engbersen i Dr. Peter Scholten), a partnerzy projektu są ze Szwecji, Austrii, Turcji, Polski i Republiki Czeskiej. Główne pytanie badawcze brzmi: Jakie typy migracji zarobkowych z Europy Środkowowschodniej miały miejsce, jakie skutki można zauważyć dla obszarów miejskich, w których ci migranci pracują i osiedlają się i jakie sposoby zarządzania pojawiły się jako odpowiedź na konsekwencje tych migracji?
Cele badania są następujące:

  • zidentyfikowanie typów migracji z krajów EWŚ;
  • analiza społecznych konsekwencji tych typów migracji dla przyjmujących terenów miejskich/ miast (w sferze społeczno-ekonomicznej, społeczno-kulturowej i legalno-politycznej);
  • analiza sposobów zarządzania skutkami migracji przez samorządy w przyjmujących miastach (polityka i praktyka, które pojawiły się w ramach szerszych sieci, w tym organizacji pozarządowych; analiza relacji i interakcji pomiędzy lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i europejskimi politykami i formy transnarodowej współpracy między samorządami w krajach wysyłających i przyjmujących).

 

Czas trwania

2013 - 2016

Partnerzy

Austrian Academy of Sciences Institute for Urban and Regional Research (ISR)
Erasmus University Rotterdam: Institute on Citizenship, Migration and the City (CIMIC)
Özyeğin University/ Koç University
University of Gothenburg