Laboratorium Polityk Migracyjnych Miast i Regionów

 

Laboratorium Polityk Migracyjnych Miast i Regionów w OBM UW to międzyzespołowa grupa badająca i popularyzujaca wyniki badań dotyczących migracji i integracji w miastach i regionach. Koncentrujemy się na analizie działań instytucji publicznych, organizacji społecznych i innych kluczowych aktorów, które są skierowane do osób z doświadczeniem migracji na poziomie miast i regionów w Polsce, Europie i innych częściach świata.

Co robimy w Laboratorium Polityk Migracyjnych Miast i Regionów w OBM UW? 

  • Realizujemy projekty badawcze dotyczące miast, regionów i migracji, a także koordynujemy inne działania (np. upowszechniające i sieciujące) w ramach OBM dotyczące tej tematyki
  • Współpracujemy z instytucjami publicznym szczebla samorządowego, organizacjami społecznymi i innymi aktorami zajmującymi się tematyką migracji na poziomie subnarodowym 
  • Budujemy nowe porozumienia i sieci współpracy z aktorami samorządowymi, społecznymi, międzynarodowymi, a także z innymi jednostkami badawczymi w Polsce i poza nią w zakresie  miast, regionów i migracji
  • Naszym flagowym działaniem popularyzującym badania i rozwijającym dialog międzysektorowy są webinaria  Migracje i miasta 

Koorynatorki: Karolina Łukasiewicz, Marta Pachocka

Osoby założycielskie:

  • mgr Ewa Cichocka, 
  • mgr Ksenia Homel, 
  • dr hab. Michał Nowosielski, 
  • dr Karolina Podgórska, 
  • mgr Dominik Wach, 
  • dr Aleksandra Winiarska

Osoby zainteresowane kontaktem albo dołączeniem do nas, prosimy o e-mail na adresyk.lukasiewic@uw.edu.pl i m.pachocka@uw.edu.pl

Nasze webinaria:

Czas trwania

2022 - 2026

Partnerzy

Współpracujemy z:

Publikacje