Mainstreaming zarządzania integracją. Opracowywanie efektywnych strategii (UPSTREAM)

 

Projekt skupia się analizie tego, w jaki sposób , dlaczego i z jakim skutkiem władze (na poziomie unijnym, krajowym i lokalnym) wprowadzają politykę integracji migrantów do swoich głównych działań. Ma on na celu promowanie procesu kształcenia dotyczącego koordynacji polityk, praktyk i rezultatów w zarządzaniu integracją migrantów.

Badacze dążą do znalezienia odpowiedzi na pytanie o przeszkody i możliwości mainstreamingu w polityce integracyjnej. Badania prowadzone są na poziomie Unii Europejskiej, a także na przykładzie polityk pięciu krajów członkowskich: Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Holandii, Francji i Polski. Są to kraje o różnych strukturach zarządzania w obszarze integracji, od wysoce scentralizowanej we Francji, po umiarkowanie zdecentralizowaną w Holandii i mocno zdecentralizowaną w Wielkiej Brytanii. Ponadto, Hiszpania i Polska jako kraje, w których imigracja jest nowym zjawiskiem, rozwijają polityki integracji migrantów w zupełnie innych warunkach, z wieloma inicjatywami lokalnymi i regionalnymi. Ponadto, w każdym z badanych krajów wybrano działania w dwóch miastach: w Holandii są to Rotterdam i Amsterdam, w Wielkiej Brytanii Londyn- Southwark i Bristol, we Francji Lyon i Saint Denis, w Hiszpanii Madryt i Barcelona, w Polsce zaś Warszawa i Poznań.

Strona internetowa projektu

Czas trwania

2014 - 2015

Źródło finansowania

Komisja Europejska (EFI)

Partnerzy

Erasmus Universiteit Rotterdam
Center on Migration, Policy and Society – University of Oxford
Institut National d’Etudes Demographiques (Francja)
Migration Policy Institute Europe

Publikacje