Migracje edukacyjne do Polski – konsekwencje społeczno – ekonomiczne

 

Zadaniem projektu było ukazanie ekonomicznych i społeczno-kulturowych uwarunkowań przyjazdów cudzoziemców w celu podjęcia studiów na wyższych uczelniach w Polsce.

Projekt miał dostarczyć odpowiedzi na pytania badawcze dotyczące dynamiki i struktury migracji edukacyjnych do Polski, perspektyw zwiększenia ich skali i przekształceń strukturalnych, identyfikacji czynników podnoszących z jednej strony atrakcyjność edukacyjną Polski, z drugiej natomiast tworzących bariery ograniczające jej udział w przyjmowaniu migrantów poszukujących wykształcenia za granicą. Ukazano także dominujące strategie życiowe osób podejmujących studia w Polsce oraz dokonano charakterystyki migrantów edukacyjnych, którzy pozostali w Polsce po ukończeniu studiów wyższych.

W badaniach położony był szczególny nacisk na analizę ekonomicznych efektów migracji edukacyjnych, zarówno dotyczących bezpośrednich korzyści finansowych dla przyjmujących uczelni, jak i potencjalnie jeszcze bardziej znaczących skutków w postaci zasilania rynku pracy i zasobów kapitału społecznego w Polsce przez obcokrajowców.

Czas trwania

2008 - 2010

Źródło finansowania

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego